verkoop munten sell coins

Coin catalog Nijmegen (Netherlands)

Statistics
Philips II, Staten van Gelderland 1577 - 1579

1558 - 1582 Nijmegen
1582 - 1583 Zutphen
1583 - 1803 Harderwijk
1585 - 1591 Nijmegen (op naam van Philips II)
3e emissie (1577-1579); staten van Gelderland

De statenmunten van Gelderland zijn ook te Nijmegen geslagen (1577 - 82). Muntmeester: Johan Gijsbert de Jonghe. In 1582-83 werd te Zutphen gemunt. In 1583 of 1584 werd de munt echter vanwege de Spaanse oorlogsdreiging naar Harderwijk verplaatst. Nijmegen werd in 1586 door de Spanjaarden ingenomen. Die hebben er van 1586 of 1587 - 1591 oorden en duiten geslagen op naam van Philips II met zijn devies DOMINUS MIHI ADIUTOR (God is mijn helper). Na de herovering van de stad door de Staatse troepen (prins MGoldrits) in 1591 werd de Spaanse munt gesloten.

Dubbele statengulden , gouden kroon 1577, 78 Gold 3,02 - 0.833
Front: PHS ∑ D:G ∑ HISPZ ∑ REX ∑ DVX ∑ GE(L)
Back: +PACE+ET+IVSTITIA+ 1577 (8)
GH 243-6, NM 2.12.36, deVoogt 1, vdCh 1 , Roest 664, DeMey 818
Oplage 4.719
Rarity RRRR
dubbele statengulden 1577 gelderland
Statenthaler 1578 30,47 gr. geh.0,750
Front: gekroond halflang borstbeeld met omhoog geheven zwaard naar links, daaronder + tussen jaartal P"HS ∑ (twee geheime punten) D:G ∑ HISP ∑ Z ∑ REX ∑ DVX ∑ GEL / 15+78
Back: gekroond wapenschild van Oostenrijk-BourgondiŽ met keten van het gulden vlies ∑ PACE ∑ ET ∑ -IVSTITIA ∑
GH 245-6; NM 2.12.37, Delm. 112; de Voogt 10; vdCh 10, V. 205.5; Dav. 8498 , Roest 674, DeMey 274 hoogst zeldzaam.
Oplage 2.385
Rarity RRR
statendaalder 1578 gelderland
Ĺ statenthaler 1577-78. 15,23 gram; geh. 0,750
Front: halflang borstbeeld naar links achter wapen van Oostenrijk-BourgondiŽ. PHS ∑ D:G ∑ HISP ∑ Z ∑ REX ∑ DVX ∑ GEL
Back: kruis van de initialen PHS tussen kleine waardeaanduiding 16-S, 15+77 / ∑ PACE ∑ ET ∑ IVSTITIA ∑
GH 246-6; NM 2.12.38, Delm. 121; deVoogt 3 en 11, vdCh 3, V. 206.1 , Roest 665-668 zeldzaam, DeMey 856; Numis: 1 X
Oplage 15.790
Rarity RR
halve statendaalder 1577 gelderland
ľ statenthaler 1577; 7,62 gr; geh. 0,750
Front: halflang borstbeeld naar links achter wapen. PHS ∑ D:G ∑ HISP ∑ Z ∑ REX ∑ DVX ∑ GEL
Back: kruis van de initialen PHS tussen waardeaanduiding 8-S, 15+77 / ∑ PACE ∑ ET ∑ IVSTITIA ∑ of interpunctie +
GH 247-6, NM 2.12.39, Delm 130, deVoogt 4, vdCh 4, V. 206.2 , Roest -, DeMey 860
Oplage 6.710
Rarity RRRR (4 exemplaren)
kwart statendaalder 1577 gelderland
Statenstuiver 1577 2,13 gr, geh. 0,333
Front: Gekroond gros wapen van Oostenrijk-BourgondiŽ tussen I-S in het veld ∑ PHS ∑ D:G ∑ HISPZREX ∑ DVX ∑ GEL ∑
Back: kort gebloemd kruis met rozet in het hart :+:PACE:+:ET:+: IVSTITIA :+: 15+77
GH 250-6, NM 2.12.40, de Voogt 7, vdCh 7, V. 207.1 , Roest 669, DeMey 882; hoogst zeldzaam
Oplage 94.920
Rarity RR
statenstuiver 1577 gelderland
Statenoord Cu. 7,2 gram undated (1578-79).
Front: Borstbeeld van Philips II naar links, PHS ∑ D:G.HISP Z REX ∑ DVX ∑ GEL en Gelders kruis
Back: gekroond wapen van BourgondiŽ met hartschild,en omgeven door de keten van het gulden vlies. ∑ PACE ∑ ET ∑ IVSTITIA ∑
2 varianten: met of zonder binnencirkel.
GH 252-6; NM 2.12.42, V. 18.3; de Voogt 9, vdCh 9, Roest 671-3, ;PW.1021, DeMey 896
Oplage 63.104
Rarity S
statenoord z.j. gelderland