verkoop munten sell coins

Coin catalog Nijmegen (Netherlands)

Statistics
Romeinen

Er vond geen officiŽle Romeinse muntslag plaats in Nijmegen. Misschien werden er wel barbaarse kopiŽn gemaakt van de kleine muntjes. De vondst van een stuk van een gietmal voor munten op het Kops plateau kan daar op duiden. Wel is het waarschijnlijk dat Romeinse munten die elders in omloop zijn geweest (gesleten exemplaren) in Nijmegen werden voorzien van een klop (een instempeling). Van belang is de CAESAR klop. Van deze klop zijn circa 80 varianten bekend. Veel munten zijn gevonden in Neuss en Xanten; onder handbereik van Nijmegen.

In het jaar 14 A.D. was Germanicus de veldheer van de troepen in dit deel van het Romeinse rijk. Hij was hulpkeizer (ten tijde van Tiberius) oftewel CAESAR. Hij moest het Romeinse rijk uitbreiden na de dood van Augustus. Er was een opstand van de soldaten omdat de soldij niet werd uitbetaald. Germanicus liet assen overkomen en die werden ter plekke voorzien van een klop.
Wellicht zijn een of meerdere van de CAESAR kloppen in Nijmegen aangebracht. Onbekend is welke; op dit moment vindt er een inventarisatie plaats van munten die zijn gevonden op het Kops plateau (Hunerberg).

In het handboek van kloppen komt het type Werz 61.43/1-2 het meest voor in Nijmegen en in Xanten. 61 = het type (CAESAR). 43 = de variant. 1-2 is de sub-variant.

Er is ook nog een andere verklaring voor de CAESAR kloppen: er vond een lokale herziening van het geldstelsel plaats, hoofdzakelijk in Nijmegen. Men ging over op kleinere emissies.

De hieronder afgebeelde munt van Augustus werd in de buurt van Nijmegen gevonden.

 

Caesar klop Nijmegen Werz 61.43/1-2